Tänä päivänä aurinkopaneelien avulla aurinkosähköä voi tuottaa kuka tahansa. Lue MINTin artikkeli ja pohdi, että kannattaisiko myös sinun siirtyä ympäristöystävällisen aurinkosähkön tuottajaksi.

Aurinkoenergia on tätä päivää ja tulevaisuutta

Maailmalla on jo toteutettu aurinkopaneelijärjestelmiä, joiden tuottama sähkö on kaikkein edullisinta uutta sähköntuotantoa, jopa edullisempaa kuin esimerkiksi ydinvoima. Tämän vuoksi aurinkoenergiaan on kohdistettu suuria toiveita ja odotuksia. Sama positiivinen ja myönteinen trendi näkyy myös meillä Suomessa. Aurinkoenergiasta ja sen hyödyntämisestä ovat kiinnostuneet niin pientuottajat, yritykset kuin julkinenkin sektori.

Aurinkoenergian käyttöönottoa sekä teknologian kehittämistä siivittää se, että puhdas ja uusiutuva energia vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta. Fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen laskee merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä.

”Eduskunnassa on lakialoite, joka parantaisi sähkön pientuottajien asemaa. Ehdotuksen mukaan sähköyhtiöt velvoitettaisiin laskuttamaan yhden tunnin aikana nettomääräisesti siirtyvää sähköä.”

Energiatehokkuus lisääntyy aurinkosähköä hyödyntämällä

Aurinkosähkö yleistyy suomalaisissa pientaloissa myös siksi, että itse tuotettu puhdas ja uusiutuva energia lisää pientaloilta vaadittavaa energiatehokkuutta siinä missä ilmalämpö- ja ilmavesilämpöpumput, paksut lämmöneristeet, vähän energiaa kuluttavat valaistukset ja muut kodinkoneet.

Aiempaa älykkäämmät talot, ohjausjärjestelmät ja sähköverkot, talokohtaiset sähköä varastoivat akut ja sähköautot tekevät aurinkoenergiasta entistä houkuttelevamman. Näiden takia pientaloihin asennettavien aurinkosähköjärjestelmien koko tulee todennäköisesti kasvamaan tulevaisuudessa.

Aurinkopaneelien hinta

Aurinkopaneeleiden hinnat ovat laskeneet merkittävästi viime vuosina. Tulevaisuudessa aurinkopaneelien, niihin liittyvien tarvikkeiden ja osien halpeneminen tulee kuitenkin olemaan maltillisempaa. Aurinkopaneelien hinta määräytyy aina paneeleissa käytetyn tekniikan, järjestelmän koon, katemateriaalin, katon kaltevuuden ja tehtävien sähkötöiden mukaan. Pienkiinteistöihin soveltuvien verkkoon kytkettävien alle 10 kW:n aurinkopaneelijärjestelmien markkinahinta on 1500-2000 euroa kilowatilta avaimet käteen -palveluna.

Aurinkopaneelien hankinta on järkevä investointi

Omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon omistaja arvioi aurinkopaneelien investointia usein pelkästään takaisinmaksuajan perusteella. Esimerkiksi 18 vuotta saattaa tuntua pitkältä ajalta, mutta kun lähestyy asiaa tuotantokustannuksen näkökulmasta, niin on helpompi todeta hankinnan järkevyys. Oletko siis valmis maksamaan ympäristöystävällisestä aurinkosähköstä esimerkiksi 7 snt/kWh koko järjestelmän elinkaaren ajan, eli yli 30 vuoden ajan? Voidaan todeta, että se on todella halpaa sähköä!

”Tavallinen kuluttaja voi leikata itse tuotetulla aurinkosähköllä suoraan verkosta ostettavan sähkön määrää ja tehdä merkittäviä kustannussäästöjä.”

Aurinkopaneelien tuotto

Suomen ilmaston ja sääolosuhteiden etu on viileät säät, koska lämpötilan noustessa aurinkopaneelien teho laskee noin 0,5% asteelta. 1 kW:n aurinkosähköjärjestelmä tuottaa Etelä-Suomessa noin 900 kWh vuodessa. Keski-Suomessa aurinkopaneelit tuottavat noin 850 kWh vuodessa ja Pohjoisessa Suomessa noin 800 kWh. Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää, että noin kolmannes talon vuotuisesta sähkön tarpeesta voidaan tuottaa aurinkopaneeleilla, ilman erillisiä akustoja. Käytännössä järjestelmä tuottaa helmikuun puolivälistä marraskuun puoliväliin aurinkosähköä.

Yleisimmät aurinkopaneelit pienkiinteistöissä

Markkinoilla on tarjolla käytännössä kahdenlaisia aurinkopaneeleita. Jonkin verran on myös tarjolla ohutkalvopaneeleita, kattotiiliin integroitavia aurinkokennoja sekä erilaisia läpinäkyviä versioita, mutta ne eivät ole vielä ottaneet merkittävää jalansijaa markkinassa. On kuitenkin hyvin todennäköistä, että tulevaisuudessa aurinkopaneelit ovat esimerkiksi osa talon ja sähköauton muotoilua.

Monikidepiipaneelit

Monikidepiistä valmistetut aurinkopaneelit ovat suosituimpia. Monikidepiipaneelit ovat edullisia ja niiden tekniikkaa on jo pitkään testattu sekä koeponnistettu. Hyötysuhde on yleensä 15–18 %.

Yksikidepiipaneelit

Yksikidepiistä valmistettuja aurinkopaneeleita on markkinoilla toiseksi eniten. Ne ovat arvokkaampia, mutta ne omaavat myös paremman hyötysuhteen, noin 16–24 %.

Aurinkopaneelit kestävät pitkään

Aurinkopaneeleiden valmistajat lupaavat paneeleille rakenteellisen takuun sekä tuottotakuun. Tuottotakuu tarkoittaa sitä, että 10 vuoden kuluttua aurinkopaneeleiden maksimituottotehosta on vähintään 90% jäljellä ja 25 vuoden kuluttua vähintään 80% jäljellä. Tämä tarkoittaa sitä, että 310 watin aurinkopaneeli on vielä 25 vuoden päästä ainakin 248 watin paneeli.

Aurinkopaneelin suuntauksella on eniten merkitystä

Aurinkopaneeleiden tuoton kannalta paras ilmansuunta on kaakon ja lounaan välillä. Kun paneeleiden asennuskulma on vähintään 10 astetta, niin pelkkä vesisade pitää aurinkopaneelit riittävän puhtaina. Paras asennuskulma on kuitenkin noin 40 astetta, mikä osaltaan parantaa hyötysuhdetta, mutta kuten sanottua, paneeleiden suutauksella on enemmän vaikutusta tuottoon.