Talon ulkomaalauksen hinta voi vaihdella suuresti eri kohteiden välillä. MINTin hinnoittelussa kokonaishinnan muodostumiseen vaikuttaa oleellisesti viisi eri tekijää.

1. Maa­lat­ta­vat ne­liöt

Talon maalauksen hintaan vaikuttaa kaikista eniten maalattava pinta-ala: mitä suurempi talo, sitä enemmän myös maalattavaa. Pinta-alaa arvioitaessa puhutaan nimenomaan maalattavasta seinäpinta-alasta mukaan lukien räystäät sekä mahdolliset muut maalattavat osat, kuten kaiteet ja aidat. Asuinneliöiden mukaan maalauksen hintaa ei sen sijaan voida laskea.

2. Poh­ja­töi­den mää­rä

Maalattavien pintojen kunto vaikuttaa merkittävästi maalausurakan hintaan. Pintojen kunto määrää, että minkälaiset pohjatyöt maalattaviin pintoihin on tehtävä ennen maalausta. Jos vanha maalipinta on edelleen ehjä eikä pinnoissa ole hometta tai muuta pinttynyttä likaa, riittää pohjatöiksi pintojen kuivaharjaus. Jos taas vanha maalipinta on huonosti kiinni alustassaan ja hilseilee, tulee kaikki huonosti kiinni oleva maali poistaa kaapimalla ennen maalaustyön aloittamista. Home ja pinttynyt lika tulee pestä verhouksen pinnasta levä- ja homepesuainetta käyttäen.

Mitä enemmän pohjatöitä, sitä enemmän pintojen valmisteluun kuluu aikaa, mikä näkyy myös maalausurakan hinnassa.

3. Pihamaa ja ta­lon yk­si­tyis­koh­dat

Kolmas talon maalauksen kokonaishintaan vaikuttava tekijä on talon erityispiirteet. Erityispiirteillä tarkoitetaan muun muassa tonttia, jolla talo sijaitsee sekä talon julkisivusta löytyviä yksityiskohtia. Se, miten talon ympärillä päästään työskentelemään ja kuinka paljon joudutaan esimerkiksi tekemään rajaus- ja suojaustöitä vaikuttaa maalausurakan työmäärään ja työn sujuvuuteen.

Helpoimmat työskentelyolosuhteet ovat tasamaalla, jossa päästään kauttaaltaan työskentelemään rakennustelineiltä käsin. Jos talossa on poikkeuksellisen korkeita paikkoja tai se sijaitsee rinteessä niin, ettei telineitä saada hyödynnettyä, käytetään apuna henkilönostinta. Joskus on tilanteita, joissa alumiinitelineiden kasaaminen on mahdotonta eikä tontille päästä myöskään henkilönostimella. Tällöin voidaan rakentaa talon ja tontin muotoja mukailevat väliaikaiset maalaustelineet. Kaikki talot saadaan kyllä maalattua tontista, ympäristöstä tai muista erityispiirteistä riippumatta, mutta oma hintavaikutuksensa haastavammilla työskentelyolosuhteilla on.

4. Yk­si vai kak­si maa­li­pin­taa

Maalauskertojen määrä, eli maalataanko talo yhteen vai kahteen kertaan vaikuttaa myös keskeisesti talon maalauksen hintaan. Jos kyseessä on huoltomaalaus, riittää tavallisesti yksi maalipinta. Jos puolestaan on kyse uuden talon ensimaalauksesta tai halutaan vaihtaa talon väriä, tulee maalaus tehdä kahteen kertaan riittävän peittävyyden ja suojan aikaansaamiseksi. Suurin osa maalausurakan hinnasta muodostuu työn osuudesta, joten kahteen kertaan maalaus lisää näin myös maalausurakan hintaa.

5. Va­lit­tu maa­li

Talon maalaukseen valittu maali vaikuttaa myös jonkin verran maalausurakan hintaan. Suurin merkitys on sillä, maalataanko vesiohenteisella maalilla vai öljymaalilla. Öljymaalit ja erityisesti perinneöljymaalit ovat hieman suuritöisempiä maalata kuin vesiohenteiset maalit, mikä näkyy hieman korkeampana urakkahintana. Maalien ostohinnoissa voi myös olla jonkin verran eroja, mutta erot jäävät yleensä melko pieneksi eikä niillä usein ole suurta merkitystä kokonaishintaa tarkasteltaessa.

Kokonaisuus ratkaisee

Talon maalauksen hinta on usean tekijän summa. Siksi me Kiinteistöpalvelu MINTillä käymme aina paikan päällä kohteessa arvioimassa maalaustarpeen ja laskemassa tarkan tarjouksen maalausurakasta. Hinnoittelumme perustuu suoraan edellä mainittuihin tekijöihin, jolloin urakkahintamme ovat aina selkeästi perusteltavissa. Karkea hintahaarukka normaalikokoisen omakotitalon ulkoverhouksen maalaukselle on 4000 – 9000 euroa. Laskemme työlle aina kokonaishinnan, joka pitää sisällään kaikki urakkaan liittyvät kulut, eli työt ja materiaalit arvonlisäveroineen. Annamme samalla myös selkeän kotitalousvähennyserittelyn maalausurakasta.

Mikäli talon maalaus mietityttää tai haluat meiltä tarjouksen maalausurakasta, niin pyydä meidät suunnittelukäynnille. Autamme mielellämme. Arviokäynti ei maksa mitään eikä velvoita mihinkään.

Pyydä tarjous talon maalauksesta